Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.hemzaden.com) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze website (Hem Zaden B.V.), wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en disclaimer en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Hem Zaden B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Hem Zaden B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hem Zaden B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.


Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Hem Zaden B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.


E-mail
Hem Zaden B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Hem Zaden B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.


Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Hem Zaden B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Hem Zaden B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Hem Zaden B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar worden gemaakt, zonder dat Hem Zaden B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.